جمله های تاثیرگذار از بزرگان

متن ها و جمله های تاثیرگذار از بزرگان

متن های و جمله های کوتاه مفهومی و تاثیر گذار از زبان بزرگان؛

علت اینکه ما از موسیقی خوشمان می‌آید این است که در دنیای رؤیاهای خود فرو می‌رویم.
سرشت‌های عالی، موسیقی را دوست می‌دارند،
اما بهتر می‌دانند که از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به رؤیاهای خویش استفاده کنند.
“ویکتور هوگو”
::
::

من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند.
بی مبارزه زندگی مرگ است.
“ویکتور هوگو”
::
::

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند،
آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.
“چرچیل”
::
::
هر آموزشگاهی را که باز کنید، در زندانی را بسته اید.
ویکتور هوگو
::
::
خنده حد فاصل میان انسانها را کم می کند.
ویکتور هوگو
::
::
عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد؛
عاملی است که دو تن را مبدل به فرشته واحدی می‌کند.
ویکتور هوگو
::
::
چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.
ویکتور هوگو
::
::
امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
ویکتور هوگو
::
::
وقتی تمام ورق های دستتان نشان می دهند که بازنده اید ،
تنها راه پیروزی شکست قوانین است .
کتاب اوهام پل استر
::
::
هرگز با احمق ها بحث نکنید.
آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند،
بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند!
مارک تواین
::
::
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﭽﺸﻴﺪﻩ ﻫﻮﺱ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻣﺰﻩ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺭﺍ ﭼﺸﻴﺪ،
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ…
ﺟﻴﻦ ﻭﺑﺴﺘﺮ
::
::
ﺁﻥ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ…
ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻧﻜﻠﻴﻦ
::
::
ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦﺍﺳﺖ.
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﭘﺴﻮﺍ
::
::
ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ، ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ،
ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ…
ﭘﻴﺘﺮ ﻣﻚ ﻭﻳﻠﻴﺎم
::
::
ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻴﻮﻡ ﻣﻌﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ،
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﺮﻩ ﻱ ﺯﻣﻴﻦﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ…
ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ
::
::
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﻧﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺳﻌﻲﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﺎﻥﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ…
ﺁﻧﺪﺭﻩ ﻣﻮﺭﻭﺍ
::
::
چهره ی خود را به سوی خورشید بگردان،
آن گاه تمام سایه ها پشت سر تو خواهند افتاد…
هلن کلر
::
::
آن چه امروز از آنِ شما است،
یک روز به دیگری سپرده می شود…
جبران خلیل جبران
::
::
چه شادی هایی که زیر پای انسانها سرکوب شدند،
زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده می گیرند.
گوته
::
::
اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد،
آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید، می دانستید…
ابوعلی سینا
::
::
افتادگی یا گردن نهادن و خشنود بودن و یا هرچه می خواهید نامش را بگذارید،
نشانه سستی و درماندگی است…
جین وبستر
::
::
دوستان در زندان به کار آیند که بر سر سفره،
همه دشمنان دوست نمایند.
سعدی
::
::
آدم ها در اصل توان تحمل خوشبختی را ندارند ، طالبش هستند ، بی تردید ،
ولی همین که بهش برسند ،
حرص و جوش می زنند و خواب چیزهای دیگری را می بینند .
باغ گذر مارگریت دوراس

پیشنهاد خواندن
سخنان حکیمانه از بزرگان

———————-

(پاتوق)

مجله تفریحی زمزار

همچنین ببینید

نیکلای گوگول

جملات کوتاه و آموزنده نیکلای گوگول

( سخنان آموزنده ) جملات کوتاه و آموزنده نیکلای گوگول همیشه به آنچه مفید است …