بایگانی/آرشیو برچسب ها : آکواریوم آب شور

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهی راکون خط قرمز (ماسک دار) بومی سواحل شرقی آفریقا تا جزایر هاوایی ست. این ماهی در طول رشد و نمو خود از مرحله بچه ماهی تا ماهی بالغ متحمل تغییراتی در رنگ آمیزی می‌گردد. خال ‏سیاه باله پشتی در سن …

بیشتر بخوانید »

پروانه ماهی سیترون (Chaetodo Citrinellus)

پروانه ماهی سيترون

پروانه ماهی سیترون (Chaetodo Citrinellus)+عکس پراکنش این ماهی شامل جزایر هاوایی و مناطق استوایی بین اقیانوس‌های هند و کبیر است. معمولا این گونه را با سایر انواع پروانه ماهی های خالدار اشتباه می نمایند. عامل اصلی تشخیص آن لبه سیاه‌رنگ بدن است که تا باله مخرجی ادامه می یابد. این …

بیشتر بخوانید »

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)+عکس پراکنش این ماهی از سواحل شرقی آفریقا تا هند و چین، ژاپن، جزایر اقیانوس کبیر تا تاهی تی (ولی به جزایر هاوایی نمی‌رسد)می رسد. دارای بدنی زرد رنگ بوده که لکه ای سیاه رنگ(خال بزرگ سیاه) روی بدن آن با حلقه آبی رنگی احاطه …

بیشتر بخوانید »

پروانه ماهی نخ باله (Chaetodon Auriga)

پروانه ماهی نخ باله(پروانه ماهی اوریگا)+عکس (Chaetodon Auriga / Threadfin butterflyfish) دارای گسترش وسیع از دریای سرخ و سواحل شرقی آفریقا تا جزایر هاوایی می‌باشد. گونه‌های موجود در دریای سرخ معمولاً فاقد خال‌های سیاه روی باله پشتی می‌باشد. در نمونه‌های جوانتر، دنباله روی باله پشتی وجود ندارد ولی با رشد …

بیشتر بخوانید »

پروانه ماهی ها (Chaetodontidae)

عکس پروانه ماهی ها

پروانه ماهی (Chaetodontidae/Butterflyfish) در گذشته فرشته ماهی ها و پروانه ماهی ها را با هم در طبقه بندی ماهی ها قرار می دادند، در صورتی که بررسی های اخیر نشان داده اند که باید آن ها را در تقسیم بندی های جداگانه قرار داد.پروانه ماهی ها فاقد خار بزرگ روی …

بیشتر بخوانید »

ماهی توت فرنگی (Pseudochromis Porphyreus)

ماهی توت فرنگی (Pseudochromis Porphyreus)

ماهی توت فرنگی (Pseudochromis Porphyreus)+عکس ماهی توت فرنگی از گونه های ماهی پزوئودوکرومیده محسوب می شود و در آب های شور جنوب شرقی آسیا زندگی می کند. این ماهی رنگ قرمزش بیشتر از ارغوانی است و مورد علاقه نگهدارندگان مبتدی ماهیان زینتی است. به راحتی تغذیه می شوند و در آکواریوم …

بیشتر بخوانید »

ماهی جراح دلقک (Clown Tang)

ماهی جراح دلقک

ماهی جراح دلقک (Clown Tang)+عکس ماهی جراح دلقک از دسته ماهیان آب شور است. نام های دیگر این ماهی جراح خطی و جراح نوار آبی می باشد. دارای خطهای آبی افقی روی پس زمینه زرد روشن مایل به نارنجی می باشد. نام علمی: Acanthurus lineatus حداقل به ۱۵۰ گالن آب …

بیشتر بخوانید »