بایگانی/آرشیو برچسب ها : ابیات دکتر شفیعی کدکنی

به شکوفه ها، به باران، برسان سلام مارا…(شفیعی کدکنی)

به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را

( شعر و دلنوشته زیبا ) به شکوفه ها، به باران، برسان سلام ما را…(محمدرضا شفیعی کدکنی) به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید دل من گرفته زین جا ، هوس سفر نداری…؟ ز غبار این بیابان؟ همه آرزویم اما…. چه کنم که بسته پایم…. به کجا چنین شتابان؟ …

بیشتر بخوانید »