بایگانی/آرشیو برچسب ها : ابیات صحرایی

غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست … (صحرایی)

غنچه

( شعر زیبا ) غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست … (صحرایی) غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست غنچه آنروز ندانست که این گریه ز چیست باغبان آمد و یک یک همه گلها را چید باغ عریان شد و دیدند که از گل خالیست باغ پرسید …

بیشتر بخوانید »