بایگانی/آرشیو برچسب ها : اینگونه نگاه کنيد

اینگونه نگاه کنيد !

اینگونه نگاه کنید

نگاه درست زندگی! مرد را به عقلش نه به ثروتش :: زن را به وفايش نه به جمالش :: دوست را به محبتش نه به کلامش :: عاشق را به صبرش نه به ادعايش :: مال را به برکتش نه به مقدارش :: خانه را به آرامشش نه به اندازه …

بیشتر بخوانید »