بایگانی/آرشیو برچسب ها : تترای باله خونین

ماهی تترای باله خونین(Bloodfin tetra)

تترای باله خونی

ماهی تترای خونین باله Aphyocharax rubripinnis اندازه این ماهی که بومی آرژانتین و پارانا است 5/5 سانتیمتر می رسد .باله های پشتی ، شکمی و مخرجی قرمز و رنگ اصلی بدن آن آبی می باشد .قسمت شکمی آن آبی متمایل به سفید است .در آکوآریومهایی که باندازه کافی نور طبیعی …

بیشتر بخوانید »