بایگانی/آرشیو برچسب ها : مــــرا از بـنــد آویــــزان کـنـیــد ! ســــر و تـــه ….!

مرا از بند آویزان کنید!سروته!

اس ام اس فارسی

مــــرا از بـنــد آویــــزان کـنـیــد ! ســــر و تـــه ….! به خودم قول میدهم كه فراموشـت كنم ! وقتی صبح می شود تو را كه نه …. ولی ! قولم را فراموش می كنم …!. . .  .   مــــرا از بـنــد آویــــزان کـنـیــد ! ســــر و تـــه ….! شــایـد …

بیشتر بخوانید »