بایگانی/آرشیو برچسب ها : Chaetodon Lunula

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) بومی سواحل شرقي آفريقا تا جزاير هاوايي ست. اين ماهي در طول رشد و نمو خود از مرحله بچه ماهي تا ماهي بالغ متحمل تغييراتي در رنگ آميزي مي‌گردد. خال ‏سياه باله پشتي در سن …

بیشتر بخوانید »