همدم بودن با حیوانات و گیاهان خانگی

نگهداری از حیوانات و اثرات مثبت آن

فواید نگهداری از حیوانات خانگی؛

در پی پژوهش های متعدد مشخص شده که نگهداری و ارتباط با حیوانات خانگی می تواند اثرات مثبتی در بهبود سلامت درونی افراد داشته باشد. برخی از پزشکان و روانشناسان اعتقاد دارند که با حضور حیوانات خانگی ، روابط بین انسانها افزایش می یابد و امروزه در این شکی وجود ندارد که حیوانات نوعی تسریع دهنده بهبود رفتاری در اجتماع هستند.

از حیوانات می توان برای بهبود شرایط افرادی که در معرض ناتوانائی های روحی وجسمی قرار دارند استفاده کرد و افزایش و نزدیک شدن حیوانات خانگی به روابط انسانی از طریق ایجاد حمایت عاطفی می تواند از وقایع استرس زا بکاهد. بهار ۱۳۸۷ در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نخستین کارگاه آموزشی ، درمانی اختلالات اعصاب و روان با استفاده از حیوانات دست آموز با حضور اساتید دامپزشکی ، روانپزشکی و بسیاری از علاقه مندان طبیعت برگزار شد. دکتر بهنام اوحدی فوق تخصص اعصاب و روان از دانشگاه تهران در مقدمه اشاره کرد . نخستین مراجعانی که به گونه ای تجربی و شخصی از جانب ایشان تحت درمان با حیوانات دست آموز قرار گرفته اند ، دختران جوانی بودند که به تازگی در یک رابطه عاطفی رانده و رنجور شده بودند. آنها از افسردگی شدید تا متوسط و اضطراب رنج می بردند و به گونه ای که رابطه پر شور از دست رفته ، آنها را به شدت افسرده و دردمند کرده بود. برامد این رویکرد تجربی و آزمایشی به دارو درمانی معمول شگفت انگیز بود. تمام داروها با شتابی افزون رو به کاهش و پایان گذاشت.

دل بستگی به حیوان به خوبی جانشین رابطه از دست رفته شده و اندازه و غنای آن از سوی مراجعان نسبت به رابطه های پرشور پیشین گرانمایه تر و سرشارتر بیان می شد. در ادامه وی اشاره کرد که این روش را به بیماران دچار اختلالات خلقی (به ویژه افسردگی ژرف و شدید) اختلالات اضطرابی و هیستری (اختلالات تبدیلی) ، اختلالات جسمانی سازی و خود بیماری انگاری پیشنهاد نموده است.

نگهداشتن حیوانات فقط در زمینه های درمانی نیست بلکه به خود شخص هم در رشد فکری کمک می کند به همین دلیل جوانی که جانداری را اعم از گیاه یا حیوان نگهداری می کند هر روز بر دانسته هایش افزوده می گردد.

باید دانست که آثار ارزشمند روان شناختی حیوانات دست آموز فقط درباره افراد دچار اختلال روانپزشکی صادق نیست.

همدم بودن با حیوانات و گیاهان خانگی می تواند در رشد شناختی کودکان خردسال و نوجوان بسیار اثر بخش و سودمند باشد.

در عمل بسیاری از واقعیت های تلخ و شیرین زندگی را نوجوان خود با همدم بودن با طبیعت جاری پیرامون خویش بسته به هوش خود به سادگی می تواند بیاموزد برای نمونه ، پدران و مادران در آموزش واقعیت های ناگزیر جنسی آمیزشی به فرزندان خود ناتوان هستند و اغلب در این زمینه سردرگم می شوند. نگهداری از حیوانات خانگی به آسانی این مشکل را حل می کند و کودک می تواند با نگاهی همچون والد به حیوان خود بردباری و شکیبایی حسی را از گذر آموزش همین امر به حیوان غریزه مندش فراگیرد و از درگیر شدن در روابط جسورانه و گاه ویرانگر بویژه در سنین آغاز نوجوانی و جوانی پرهیز نماید . مفهوم نگاه و نوازش ، خوب و بد را می توان به کامل ترین صورت در پوشش نگهداری از حیوانات خانگی دست آموز به کودک آموزش داد.

( مهندس سیده نرگس روحانی سراجی )