روز خبرنگار
روز خبرنگار

اس ام اس تبریک روز خبرنگار

اس ام اس روز خبرنگار؛
لم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان‌هاست و پرگشودن تا قاف
یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان‌ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان، رسیدن باشد
*
*
نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است
که نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی صداست

*
*

خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق است، هنری و عشقی که خبرنگار باید با جان و دل عاشق آن باشد تا بتواند در این زمینه موفق باشد. روزت مبارک

*
*

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند، روز خبرنگار مبارک

*
*

به راستی چه زیباست اندیشه‌ای که در مقابل قلم زانو زند
و واژه‌هایی که در خدمت بیان حق برآید…

*
*

خبرچین بدبخت هیزم کش است/ همه کار او سوزش و سازش است.

*
*

نویسنده توانا، ۱۷ مرداد روز فرهیختگانی چون شماست.
این روز بر شما مبارک…

*
*

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت:
«اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران، روز بعثتتان مبارک…

*
*

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است…

*
*

و “قلم” بهانه‌ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده
و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.

*
*

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد
من و تو برود. مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!

*
*

کسی که روز خبرنگار رو بهمون تبریک نمی‌گه. خودمون باید به هم تبریک بگیم.
بچه‌ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

*
*

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

*
*

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

*
*

آگاهی می‌دهی و امید، روزت فرخنده و قلمت پاینده.

*
*

از بوسیدنی‌های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک…
(اس ام اس مناسبت ها)