آندره موروا

جملات آندره موروا

جملات زیبا و کوتاه آندره موروا

برای اینکه دوست پیدا کنی

باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود

روزی فراموش می شود

عشق مانند آن بوته ی خاری است

که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود

آن خارها بیشتر در جسم و گوشت

طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

آنچه را که دیروز انجام شده است

امروز نیز می توان انجام داد

هر بشری می تواند در ژرفای اندیشه ی خود پناهگاهی بسازد

و در آن جای امن

هر گلوله ی سنگین و گران

و هر سخن نابجا و نیشدار و مسمومی را ناچیز شمرد

اگر همه ی مردم می دانستند

که همه ی مردم از همه ی مردم

چه چیزها که نمی گویند

هیچ کس به هیچ کس سخنی نمی گفت

راز اینکه انسان را دوست بدارند

بیشتر بخوانید
اشعار پیامکی بانمک

این است که او دوست بدارد

یک روح آرامش جو

که آرامش و مسالمت را در سراسر وجود خود احساس می کند

چه ترسی ممکن است به خود راه دهد؟

یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است

که شخصی که می خواهد محبوب باشد

باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

حسود را آزار مده

که خود در آتشی بی پایان می سوزد

بشر به امید زنده است

و امید همان آرزو است

کار ،

از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است

نخستین ویژگی مورد نیاز یک مدیر

داشتن اراده است

خونسردی

بزرگترین صفت برای کسی است

که امر فرماندهی را بر عهده گرفته است

( زمزار )

همچنین ببینید

ماه رمضان

جملات کوتاه تبریک ماه رمضان

( متن کوتاه زیبا در مورد ماه رمضان  ) جملات کوتاه تبریک ماه رمضان رمضان …