امام حسین ع

حاجت خود را جز با سه نفر در میان نگذار

(سخنان حکیمانه و آموزنده)

از سه گروه حاجت خواستن

حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: حاجت خود را جز با سه نفر در میان نگذار:

۱ ) دیندار؛                  ۲) جوانمرد؛              ۳) ریشه دار.

دیندار: دینش را حفظ می کند و در حفظ شخصیت دیگران نیز می کوشد ( در صورت توان بر طبق وظیفۀ دینی عمل می کند.

جوانمرد: ( اگر چه دین نداشته باشد ) از مردانگی خود شرم می کند. از این رو، در برآوردن نیاز دیگران دریغ نمی ورزد.

ریشه دار: کسی است که دارای اصالت و شخصیت است همانگونه که تو برای احتیاجت به او روی آوردی، او هم آبروی تو را با برآوردن نیاز توم حفظ می کند

(تحف العقول، ص ۴۳۰ )

<< بیشتر بخوانید  جملات زیبا و کوتاه والت ویتمن

همچنین ببینید

زندگی

جملات زیبا درباره زندگی

( متن های زیبا و امید بخش درباره زندگی ) جملات زیبا درباره زندگی هر …