پنجشنبه , خرداد ۸ ۱۳۹۹
امام باقر (سلام الله علیه)

۲۰ سخن آموزنده از امام باقر (سلام الله علیه)

 (جملات و احادیث حکیمانه)

۲۰ سخن آموزنده از امام باقر (سلام الله علیه)

سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نکند

(تحف العقول، ص۳۹۱. بحارالانوار ج ۱۱۰ ص۱۶۰، ج۷۵ ص ۱۷۰)

*

*

در کار خود، [فقط] با کسانى مشورت کن که از خدا می ‏ترسند

(تحف العقول، ص ۲۹۳. بحار الانوار ج ۷۵ ص۱۷۲)

*

*

خود را در دنیا چنان منزل ده که گویى ساعتى در آن منزل دارى وسپس از آن کوچ می کنی

(بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۱۶۵)

*

*

صبر بر دو گونه است: صبر بر بلا که نیکو و زیباست و برترین این دو قسم پرهیز نمودن از حرامهای الهی است.

(جهاد با نفس ،ح ۱۶۳- وسائل الشیعه آل البیت ع.. شیخ حرعاملی ج۱۵ ص۲۳۷ حدیث ۲۰۳۷۲)

*

*

کبر و بزرگی نمودن(به منزله ی) مرکبی است که سوار خود را به سوی آتش می برد

(جهاد با نفس، ح ۵۷۸ . وسائل الشیعه الاسلامیه. ج۱۱ ص ۳۰۱)

*

*

چه نیکوست نیکی ها بعد از بدیها و چه زشت است بدیها پس از نیکی ها

(جهاد با نفس، ح ۸۸۰ . وسائل الشیعه الاسلامیه. ج۱۱ ص۳۸۴- المجالس: ص ۱۵۳- الکافی ج۲ ص ۴۵۸)

*

*

بردبارى لباس عالم است، پس تو خود را از آن عریان مدار

(الکافی، ج ۸، ص ۵۵)

*

*

ظلم در دنیا همان ظلمتها و تاریکی های آخرت است

(جهاد با نفس، ح ۷۳۳. وسائل الشیعه الاسلامیه. ج۱۱ ص۳۴۰ ح۲۰)

*

*

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست

(بحار الأنوار، ج ۴۶، ص۲۹۱)

*

*

هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد

(بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج ۷۵ ، ص ۱۷۵)

*

*

چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد

(بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج ۷۵ ، ص ۱۷۲ )

*

*

دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم

(تحف العقول ، ص ۳۰۴)

*

*

کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می دارد

(هادالنفس،ح۵۳۲. الکافی ج۲ ص ۳۰۵)

*

*

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید

(بحارالانوار،ج۶۵،ص۱۵۲. الکافی ج۲ ص ۱۶۵ محاضرات ج ۱ ص ۲۵۱)

*

*

هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد

(بحارالانوار،ج۷۵،ص۱۷۸ – تحف العقول – حسن بن على بن حسین بن شعبه الحرانى- ص ۲۹۸)

*

*

هیچ بنده ای عالم نباشد تا اینکه به بالا دست خود حسد نبرد و زیر دست خود را خوار نشمارد

(تحف العقول ص۲۹۳)

*

*

فضیلتی چون جهاد نیست ، و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست

(تحف العقول ص ۲۸۶. مستدرک الوسائل میرزا حسین نوری ج ۱۱ ص ۱۴۳)

*

*

هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است

(جهاد النفس، ح۲۷۱. الکافی ج۲ ص ۱۱۸)

*

*

خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد

(الکافی،ج۲،ص۶۶۳)

*

*

یکی از محبوبترین بندگان خدا در نزد خداوند کسی است که نیکوکار و بسیار توبه کننده باشد

(جهاد با نفس، ح ۸۳۶. وسائل الشیعه ج۱۶ ص۷۶)

( زمزار )

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …