جملات فلسفی

سری ۱۳ اس ام اس و پیامک فلسفی

سری ۱۳ اس ام اس و پیامک فلسفی

( آرشیو جملات فلسفی )

حماقت هایی هستند که با یادآوری آنها می خندیم

و این حماقتها درد آورترین خاطرات زندگی ما هستند …

زاهد مرا فریب مده در جهنم آتشی نیست ؛

آنها که می سوزند

آتش را از این دنیا می برند …

قبل از اینکه خوبیتون وظیفه بشه ،

باید براش حد و مرز بزارین !

خودمان را با کلمه “تا قسمت چه باشد” گول می‌زنیم ؛

” قسمت” اراده من و توست …

نه ترن و نه ریل ها اصل نیستند ،

اصل حرکت است !

آدما بازی کردن را دوست دارند ؛

این انتخاب توست که هم بازیشان باشی

یا اسباب بازیشان !

من کسی را که مرا بخاطر خوبی هایم می خواهد نمی خواهم ،

کسی را می خواهم که با دانستن بدی هایم بازهم مرا می خواهد …

گاهی باید فرو ریخته شوی

برای ” بنای جدید”

همیشه خودت باش…

دیگران به اندازه کافی هستند…

روی بالشی که از مرگ پرنده ها

پر است

نمی توان خواب پرواز دید …

( زمزار )