تعزیه امام حسین -امامزاده حلیمه خاتون-دهه 60 خورشیدی

عکس های قدیمی تعزیه خوانی در کرکوند

( کرکوند مهد تعزیه استان اصفهان )

عکس های قدیمی تعزیه خوانی در کرکوند

( با سپاس از هیئت عزاداران حسینیه سیداالشهداء شهر کرکوند )

تعزیه هایی در دهه ۵۰ خورشیدی

تعزیه هایی قدیمی کرکوند

تعزیه های قدیمی اجرا شده در امامزاده حلیمه خاتون(س) توسط اساتید استان اصفهان

( تصاویر ارسالی مجتبی اسماعیلی )

( با سپاس از کانون فرهنگی سیدالشهدای حسینیه کرکوند )

( زمزار )