نصب ضریح امامزاده حلیمه خاتون کرکوند

نصب ضریح امامزاده حلیمه خاتون(س) شهر کرکوند – زمستان ۱۳۸۸

( تصاویر ) تعویض و نصب ضریح حرم مطهر امامزاده حلیمه خاتون(س) شهر کرکوند

( زمستان ۱۳۸۸ خورشیدی)

( زمزار )