زعفران

زعفران و پیشگیری از نابینایی و کاهش قدرت بینایی

( خواص خوراکی ها )

زعفران و پیشگیری از نابینایی و کاهش قدرت بینای

( زعفران دارای یکی از فاکتورهای کلیدی و مهم پیشگیری از نابینایی و کاهش قدرت بینایی است )

محققان مرکز علوم بینایی استرالیا و دانشگاه مطالعات آکوئیلا در تحقیقات خود نشان دادند که گیاه خوش عطر و رنگ زعفران اثرات قابل توجهی بر روی ژنهایی دارد که عملکرد سلولهای مسئول بینایی را تنظیم می کنند.
آزمایشات بالینی که بر روی بیماران متاثر از تخریب ماکولار پیری انجام شد نشان داد که درمان زودرس با یک مکمل دارویی محتوی زعفران می تواند آسیبهای وارده به سلولهای چشم را ترمیم کند.
نتایج این تحقیقات نشان می دهد که ادویه حاصل از گلهای زعفران نه تنها سلولهای گیرنده نوری را از تخریب حفظ می کند بلکه می تواند بیماریهایی چون تخریب ماکولار پیری و آماس رنگدانه ای شبکیه چشم را کمتر و یا حذف کند.

همچنین ببینید

زعفران

زعفران و درمان بی خوابی

( خواص خوراکیها )  زعفران و درمان بی خوابی زعفران گیاهی است چند ساله، به …