کوچه آشتی کنون + عکس

( در یک نگاه )

کوچه آشتی کنون + عکس

این کوچه قدیمی در حد واسط حسینیه کرکوند و امامزاده حلیمه خاتون(س) شهر کرکوند قرار گرفته است. از آنجایی که عرض کوچه آنقدر کم است که دو نفر به دشواری امکان عبور دارد در بین اهالی به کوچه آشتی کنون معروف شده است.  این کوچه جالب به احتمال زیاد در اجرای طرح توسعه حسینیه کرکوند از بین خواهد رفت.

تصاویر کوجه آشتی کنون 

کوچه آشتی کنون کرکوند کوچه آشتی کنون کرکوند کوچه آشتی کنون کرکوند کوچه آشتی کنون کرکوند

( زمزار )