مراسم تعزیه خوانی شهادت حضرت امام حسین (ع) در شهر کرکوند

(تصاویر) مراسم تعزیه خوانی شهادت حضرت امام حسین (ع)

( عزاداری های شب ۲۸ ماه صفر )

(تصاویر) مراسم تعزیه خوانی شهادت حضرت امام حسین (ع) در شهر کرکوند

( هیئت تعزیه خوانی متوسلین به قمر بنی هاشم (ع) شهر کرکوند – ۱۸ آذرماه ۱۳۹۴ –  امامزاده حلیمه خاتون (س))

( زمزار )