شهادت علی اصغر ع

دیدی رسید نوبتت اخر توهم برو … (مرثیه)

(اشعار شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام)

دیدی رسید نوبتت اخر توهم برو … (مرثیه)

لب تر کن از پیاله ی کوثر توهم برو

برخیز علی اصغر خیبر تو هم برو

از صبح گریه کردی و دل شوره داشتی

دیدی رسید نوبتت اخر توهم برو

شش ماه میشود به تو من خو گرفته ام

باشد، عصای پیری مادر توهم برو

فکر دل شکسته ی عمه نمی کنی؟

کم بود داغ قاسم و اکبر؟ تو هم برو

هر شعبه ی سه شعبه برای تو نیزه ایست

در بزم تیرو نیزه و خنجر توهم برو

بعد از عموت ماندت اصلا ً صلاح نیست

او رفت پیش ساقی کوثر توهم برو

تا خیمه ها هنوز به غارت نرفته است

قبل از شروع معرکه بهتر…. تو هم برو

( سید جواد پرئی )

مرثیه