بازدید کودکان استثنایی از موزه خانه اربابی + تصاویر

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند خبر داد:

بازدید کودکان استثنایی از موزه خانه اربابی + تصاویر

( عکسهایی از دیدار دانش آموزان مدرسه استثنایی مهر مبارکه از موزه خانه اربابی شهر کرکوند – دی ماه ۱۳۹۴ )

(عکس از شهرام بهرامی)

عکسهایی از دیدار دانش آموزان مدرسه استثنایی مهر مبارکه از موزه خانه اربابی شهر کرکوند عکسهایی از دیدار دانش آموزان مدرسه استثنایی مهر مبارکه از موزه خانه اربابی شهر کرکوند عکسهایی از دیدار دانش آموزان مدرسه استثنایی مهر مبارکه از موزه خانه اربابی شهر کرکوند عکسهایی از دیدار دانش آموزان مدرسه استثنایی مهر مبارکه از موزه خانه اربابی شهر کرکوند

( زمزار )