انتخابات

۵ نماینده منتخب استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری

( نتایج نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان )

۵ نماینده منتخب استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری

فرمانداری اصفهان اعلام کرد: فرآیند شمارش، تجمیع و تأیید آراء انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان پایان یافت. بر اساس فرآیند انتخابات در حوزه انتخابیه استان اصفهان ۵ نماینده به مجلس خبرگان راه یافتند.

نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری در  استان اصفهان به شرح زیر است:

مجموع آرای ماخوذه یک میلیون و ۹۷۶ هزار و ۶۱ رای و تعداد کل آرای صحیح یک میلیون و ۶۹۳ هزار و ۳۷ رای:

۱- آیت‌الله یوسف طباطبایی نژاد : یک میلیون و ۴۱ هزار و ۵۶۴ رای
۲- سیدابوالحسن مهدوی: ۸۴۰ هزار و ۲۳۸ رای
۳- مرتضی مقتدایی : ۸۲۵ هزار و ۳۷۱ رای
۴- عبدالنبی نمازی: ۸۲۲ هزار و ۹۶۱ رای
۵- عبدالمحمود عبداللهی: ۴۹۱ هزار و ۹۷۴ رای

( زمزار )