مهدی موعود

بیا بیا گل زهرا عزای مادر توست … (دلنوشته)

( اشعار امام زمان عج )

بیا بیا گل زهرا عزای مادر توست … (دلنوشته)

بیا بیا گل زهرا عزای مادر توست

صفای فاطمیه از صفای مادرتوست

اگر که سائلم و نوکر همیشه گی ام

فقط به خاطر لطف و عطای مادر توست

تمام عزت شیعه رحین منت اوست

تمام زندگی ما فدای مادر توست

زنور چادر او ما همه مسلمانیم

که اصل طینت ما خاک پای مادر توست

به وقت مرگ که دستم زهر دری کوتاست

امید و دل خوشیه من وفای مادر توست

( زمزار )