گلزار

بـا مرکبــی از ارغنـــون، می رانم این دل را کنون (الیار)

(شعر زیبا)
بر مرکب ارغنون …
بـا مرکبــی از ارغنـــون      می رانم این دل را کنون
تـا پـای دلبــر می رسـم      یـا باده ای؛ یا مشک خون
ای دلستــان، حــالا مـرا      راهــی ده از مـرز جنـون
گـر بــاده نـوشـانـی مرا      جـان مـرا کـردی فــزون
از عشق صد چندان شوم      وا مـی نهـم دنیـــای دون
از گریه خندان می شـوم      شــادی  بـرآیـد از درون
در جـام چشمـانت مــرا        شستی، دلم کردی فسون
دلها به دامت می رهند      از دامهــای گونـه گـــون
الیار! کاش افتی در آن      هر گز نگردی زآن برون
الیار (جبار محمدی)

<< بیشتر بخوانید  شعر و متن عاشقانه برای تنهایی

همچنین ببینید

شعر غم

من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است (مشیری)

( شعر زیبا ) جام تهی … فریدون مشیری همه می‌پرسند: چیست در زمزمه مبهم …