دومین گردهمایی بزرگ کشاورزان حوضه زاینده رود

دومین گردهمایی بزرگ کشاورزان حوضه زاینده رود + عکس

( زاینده رود من کو؟ )

دومین گردهمایی بزرگ کشاورزان حوضه زاینده رود + عکس

با حضور نمایندگان استان اصفهان  در مجلس شورای اسلامی ( آقای موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، خانم تاج الدین نماینده اصفهان، حیدرعلی عابدی نماینده اصفهان، حاجی نماینده شاهین شهر ، ابوترابی نماینده نجف آباد  و زهرا سعیدی نماینده مبارکه) و جمع کثیری از کشاورزان در شهرستان فلاورجان برگزار گردید.

زهرا سعیدی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی: درصورتی که وزیر نیرو به مصوبات درخصوص آب و کشاورزان عمل نکند ایشان را استیضاح خواهیم کرد …

( عکس از عوضعلی ملت )

( زمزار )