پذیرایی از عزادارن حسینی در مسیر حرکت هیئت ها

(تصاویر) پذیرایی از عزاداران حسینی در مسیر حرکت هیئت ها

( شب های محرم ۹۵ در شهر کرکوند )

(تصاویر) پذیرایی از عزاداران حسینی در مسیر حرکت هیئت ها

( عکس از شهرام بهرامی )

( زمزار )