اجرای طرح پلیس یاران محرم در کرکوند

اجرای طرح پلیس یاران محرم در کرکوند + عکس

( محرم ۹۵ شهر کرکوند )

اجرای طرح پلیس یاران محرم در کرکوند + عکس

( به منظور جلوگیری از اختلال در نظم و کنترل ترافیک مسیرهای عزاداری ایام محرم در شهر کرکوند اجرا گردید )

( زمزار )