غم

(شعر) حرف حق تلخست، غمگینى چرا؟

( اشعار حکیمانه و آموزنده )

حرف حق تلخست، غمگینى چرا؟ … (شعر از محمدصادق زمانی)

گاه شادى، گاه غمگینی چرا؟
گاه خوشبین، گاه بدبینى چرا؟

روز امّا، شب اگر طى میکنى
گاه عارف، گاه بى دینى چرا؟

مینویسی عشق، میخوانى هوس!
آخر اى خودخواه! کج بینى چرا؟

صِرفِ گفتن ها قضاوت میکنی
مردِ ناداور! دهن بینى چرا؟

بى ثباتى آفت آرامش است
حرف بشنو! گوشْ سنگینى چرا؟

مانْد حسرت بر دلم آدم شوى
حرف حق تلخست، غمگینى چرا؟

( زمزار )

همچنین ببینید

غمناک

(اشعار کوتاه) دلم شکست !

( شعر عاشقانه برای دلتنگی ها ) (اشعار کوتاه) دلم شکست ! دلم شکست! همان …