برگزاری نمایشگاه هفته بسیج در شهر کرکوند

(تصاویر) برگزاری نمایشگاه هفته بسیج در شهر کرکوند

( نمایشگاه هفته بسیج در امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند )

(تصاویر) برگزاری نمایشگاه هفته بسیج در شهر کرکوند

افتتاح نمایشگاه بسیج با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مبارکه و مسئولین شهری

( بازدید برای همشهریان تا یک هفته ادامه دارد )

( زمزار )