غم

در سینه، شیشه دلم از سنگ غم شکست (نیاز کرمانی)

( غزل زیبا )

جام جم … ( نیاز کرمانی )

در سینه، شیشه ی دلم از سنگ غم شکست
ساقی عنایتی که مرا جام جم شکست

دست خیال تا سر زلف تو را کشید
پای خرد در این ره بر پیچ و خم شکست

بس فتنه های خفته که بیدار شد ز خواب
در خواب ناز تا صف مژگان به هم شکست

رفتم که نقش چهر تو بر لوح دل کشم
در پیچ و تاب زلف تو پای قلم شکست

در گردش زمانه چو شد دور، دور ما
پیمان شکست ساقی و پیمانه هم شکست

پای امید گر شکند، نی عجب نیاز
آنجا که دست مردم صاحب کرم شکست

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …