نشاء گیری برنج در کرکوند

نشاء گیری برنج (اردیبهشت ۹۶) + عکس

( اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ خورشیدی )

نشاء گیری برنج در کرکوند + عکس

نشاء گیری برنج در کرکوند

نشاء گیری برنج در کرکوند نشاء گیری برنج در کرکوند نشاء گیری برنج در کرکوند نشاء گیری برنج در کرکوند نشاء گیری برنج در کرکوند نشاء گیری برنج در کرکوند نشاء گیری برنج در کرکوند نشاء گیری برنج در کرکوند نشاء گیری برنج در کرکوند

( زمزار )

همچنین ببینید

شالیکاری در شالیزارهای کرکوند

شالیکاری در شالیزارهای کرکوند + تصاویر

( کشت سنتی برنج ) شالیکاری در شالیزارهای کرکوند + تصاویر ( خرداد ماه ۱۳۹۶ …