جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند

جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند + تصاویر

( بوستان امامزاده حلیمه خاتون سلام الله علیها … مرداد ۹۶ )

جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند + تصاویر

عکس از شهرام بهرامی

جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند جشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوندجشن ولادت امام رضا (ع) در شهر کرکوند

( زمزار )