متن های عرفانی

فقط یک بار جوان هستی؛اما …

مجموعه جدید جمله های و اس ام اس های عارفانه

فقط یک بار جوان هستی. اما می توانی برای همه عمر خام بمانی . . .
::
::

همه نگران این هستند که بچه هایشان به حرف آنها گوش نمیدهند
اما نگرانی مهمتر این است که بچه ها همیشه به تماشای شما مینشینند
::
::
غرور گفت “غیر ممکن است”
تجربه گفت “خطرناک است”
عقل گفت “بیهوده است”
دل زمزمه کرد ” امتحانش کن”
::
::
خاموش کردن شمع فردی دیگر باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر نور افشانی کند …
::
::
همیشه به خاطر داشته باش:
کسی در جایی به خاطر وجود تو خوشبخت است . . .
::
::
نعره هیچ شیری خانه های چوبی را خراب نمیکند. من از سکوت موریانه میترسم…
::
::
هرگز از سمت جلو به یک گاو، از سمت عقب به یک اسب و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشوید …
::
::
تونل ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست …
::
::
برای نابود کردن یک فرهنگ
نیازی نیست کتابها را سوزاند
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .
::
::
نگران آنچه که دیگران پشت سر شما میگویند نباشید، آنها کسانی هستند که به جای یافتن کاستی های زندگی خودشان مشغول یافتن کاستی های شما هستند …
::
::
تظاهر به خوشبختی دردناکتر از تحمل بدبختی است . . .
::
::
یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته، پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد …
::
::
جایی نمانید که مجبور باشند شما را تحمل کنند. جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند …
::
::
اکثر مردم گوش میدهند، نه برای فهمیدن بلکه گوش میدهند برای جواب دادن …
::
::
هرگاه کار سختی باید انجام شود
آن را به تنبل ترین فرد واگذار میکنم
چون آسان ترین راه را برای انجام آن پیدا میکند !
(کرایسلر)
::
::
بخشش کنید اما نگذارید از شما سو استفاده شود، عشق بورزید اما نگذارید با قلبتان بد رفتاری شود، اعتماد کنید اما ساده و زود باور نباشید …
::
::
هرگز توان گروه های وسیع آدم های احمق را دست کم نگیر . . .
::
::
بهترین راه برای اینکه یک “قانون بد” لغو شود استمرار زیاد به اجرای آن قانون است …
::
::
هیچگاه به قدرت واقعی خود پی نخواهید برد، مگر اینکه قوی بودن ٬ تنها گزینه باقی مانده برای شما باشد …
::
::
کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند مگر آنکه گوینده ی کلمات
برایتان بسیار عزیز باشد . . .
::
::
اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد، معلوم میشود امروز کار مهمی انجام نداده اید …
::
::
هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم، بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم
::
::
انتقاد هم مانند باران، باید آنقدر نرم باشد تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد موجب رشد او شود …
::
::
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است …
::
::
عشق مثل عبادت کردن می مونه. بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی …
::
::
این را به خاطر داشته باشید؛ برای اینکه کسی را دوست داشته باشید و به او احترام بگذارید نیازی نیست با او هم عقیده باشید …
::
::
وقتتان را صرف کسانی کنید که شما را در همه حال دوست دارند، آنرا بیهوده تلف افرادی که فقط هرگاه منفعتشان میطلبد دوستتان دارند ٬ نکنید …
::
::
گدای عشق نباشید، بخشنده عشق باشید، انسانهای زیبا همیشه خوب نیستند، انسان های خوب همیشه زیبایند …
::
::
دردناکترین خداحافضی ها آنهایی هستند که هرگز نه گفته شدند و نه توضیح داده شدند …
::
::
در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکسانند
::
::
خوب یا بد
مکالمه شما ، تبلیغات شماست
هر زمان که شما دهان خود را باز میکنید
اجازه خواهید داد که افراد ذهن شما را ببینند
(بروس بارتن)
::
::
غیر ممکن کلمه ای است که فقط در فرهنگ لغت احمق یافت می شود …
(ناپلئون بناپارت)
::
::
همانطور که دیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست! سکوت هم نشانه ی رضایت نیست…
::
::
گرفتن تصمیم آسان و اجرای آن سخت است و زندگی، مجموعه همین سختی ها و آسانی هاست. ولتر

—————————–

(پاتوق)

مجله تفریحی زمزار