ماه مهر

بوی ماه مهر، ماه مدرسه

متن درباره ماه مهر و آغاز مدرسه؛

فصل مهر ، فصل بازگشایی مدارس؛

فصل مهر ، فصل رويش جوانه های اميد، فصل خواندن و نوشتن، از راه رسيد، فصل مهر ، فصل آشنايی با خدا، فصل خوشه چينی ستاره ها، فصل همكلاسي های ديروز و هم نيمكتی های امروز، از راه رسيد.

امروز زنگ آگاهی به صدا در می آيد و پرچم دانش برافراشته می شود، درب گلستان معرفت گشوده می شود و صدای جنب و جوش و شور و هياهوی بچه ها، فضای مدرسه را پر می كند.

ياسمن ها از قصّه های ديروز می گويند و معلمين درس امروز می دهند و كبوتران وجود را به پرواز در می آورند، تا به دانش آموزان درس خوب زيستن را بياموزند.

و سخنی با تو دارم اي معلم، آن گاه كه بر گوهر وجود، آيه ی مهر مي نشانی … نور در گلدان انديشه ام می نگاری … جوهر وجود را با آيات الهی به شفافيت شبنم دل مي نمايی … صف‍حه ی سفيد ذهنم را با كلامت قلم مي زنی … در گوشم آهنگ مهر مي خوانی … دستانم را با ساختن بنای زندگی آشنا مي سازی …. با نگاهت شالوده ی وجودم را شكل مي دهی و بر رسايی ها و نارسايی هايش صيقل مي كشی.

اي معلم ! اي كه پا جای پای انبياء گذاشته ای تا درس چگونه زيستن را به ما بياموزی، امروز فرشتگان مامورند، به حمد و ثنای تو كه برترين شغل را پذيرا شدی تا بهترين خدمت را به بشريت بنمايی… آن گاه كه كلامی مي آموزی و آن گاه كه حرفه ای ياد مي دهی و آن گاه كه استعدادهايم را پرورش مي دهی تا آن چنان كه شايسته است زندگی نمايم و آن گاه كه مرا متوجه ی كمال خالقم در آفرينش مي نمايی .

من همه ی آن لحظات را مديون تو هستم كه چون فرشته ی آسمانی در خلقت زمينی، تجلی بخش راه انبيائی و سراينده ی غزل هستی بخش آموختن ، برای زندگی نمودن بهتری .

و تو اي زيبای بوستان خرد، از مهر انديشه ات و سبزی وجود ، پر طراوت تر از هميشه ، وجودم را طراوت مي بخشی تا من نيز با پرورش استعداد و انديشه ام و بالا بردن قابليت ها و ظرفيت های خويش، خردمندانه نقش آفرين زندگی شوم، كه خداوند هستی بخش بدان منظور مرا سرشته و من امروز به شكرانه ی اين همه نعمت ، خداوند بزرگ را سپاس بيكران مي گذارم كه آيات مهرش را در وجودی چون انسان به وديعت گذاشت تا انسانيت را در وادی امتحان، به عرصه ی ظهور رساند.

*

*

بازآمد بوی ماه مهر ماه مدرسه

بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند، بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه در پیاده روها، بوی نمره های بیست، بوی دفتر حساب و مشق های ناتمام، بوی دوستی و محبت…

پاییز با خود شور می آورد و قاصدکها خبر بازگشایی مدارس می دهند، درختان آماده می شوند تا با شوق، برگهای رنگارنگشان را چون کاغذهای رنگی بر سر کودکانی که مشتاقانه به مدرسه می روند بریزند و سارها بر شاخه های انبوه درختان صف کشیده اند، تا آوازهای گرمشان را بدرقه کنند. نسیم، نفس های معطرش را هر صبح بر گونه های سرخابی کودکانه شان می دمد تا خواب را در سایه های کوتاه دیوار جا بگذارند و مشتاقانه تا حیاط منتظر مدرسه بدوند.

دیوارهای آجرنمای مدرسه را سراسر شور و شوق پر کرده است. کلاسها با آغوش باز در آستانه درها ایستاده اند تا میهمانان خود را در آغوش بکشند. واژه ها بر تخته های سیاه جان می گیرند و پروانه می شوند تا در نفس های هیجان زده کودکان پرواز کنند و فضای لرزان کلاس را گرم نمایند. چه شور و حالی دارد این روزهای آغاز مدرسه، روزهایی سراسر دلهره، شوق و اضطراب، روزهای مهر و مدرسه، روزهایی که خیابانها سرخوش هیجان لبریز صداهای کودکانه جاری در پیاده روهایند. روزهایی که عشق هر سحر، عاشقانه از پشت پنجره کلاس ها سرک می کشد تا با بالا آمدن آفتاب، تنشان را در نفس های معطر کودکان شست وشو دهند. روزهایی که آفتاب به شوق مدرسه رفتن هر صبح زودتر از آواز خروس ها بیدار می شود. روزهایی که ماه، بالای سر دفترهای مشق به خواب می رود.

*

*

باز هم مهــر و شروع مدرسه
باز هم مهــر و شروع مدرسه / بازهم مشق و حساب وهندسه
بازهم صدشوق خواندن دردلم / ریشه ی علم نشاندن دردلم
باز هــم آقـا معلــم درکلاس / میزند گل خنده ای ازجنس یاس
آه ای پیغمـبر دل هـای ما / آب پاک و روشن گِل های ما
ای به لب های تو نون والقلم / ای معلم معـدن جود و کرم
ازشـکوه علم تـو دل، جاودان / طفل دل ازشوق تو آمدبه جان
باغبان باغ علمی و کلام / بی تعارف ای معلم صدسلام
ناخدای کشتی علم وشعور / ای چراغ روشن ای دریای نور
میدهی توجان به جسم چون کویر / با کــلام روشنت آقــامــدیـر
بوسه های عشق مابردست توست  / هستی ماازشکوه هست توست
می دهـدبابای خـــوب مدرسه / شاخه شاخه گل به ما یک دو وسه
ای همیشه مهربان باباسلام / صدتشکر ای صمیمی بامرام
آسمان علم امشب روشن است / وقت رزم علم با اهریمن است
پس لباس علم را برتن کنید / باغ ایران را گل وگلشن کنید

(شاعر: مهدی کرمی)

همچنین ببینید

جملات و متن زیبا برای تبریک کلاس اولی‌ ها

( متن های زیبا و خواندنی ) جملات و متن زیبا برای تبریک کلاس اولی‌ …