تترای زرد

ماهی تترای زرد

  ماهی تترای زرد

 Hyphessobrycon bifasciatus

قد این ماهی که بومی برزیل است تا 5 سانتی متر می رسد .رنگ آن زرد متمایل به خاکستری است و در طرف بدن آن در پشت سر دو نوار عمودی تیره رنگ مشابه ماهی تترای قرمز وجود دارد .

نوزادها ابتدا دارای باله های قرمز و بلند مشابه ماهی تترای قرمز می باشند ولی بعدا آن را از دست داده و هم رنگ والدینشان می شوند. تغییرات قابل تحمل حرارت برای نگهداری از آن بین 21 تا 29 درجه سانتیگراد بوده ولی بهترین درجه حرارت برای رشد و نمو و تولید مثل آن 24 تا 25 درجه سانتیگراد است .

تولید مثل آن مشابه ماهی تترای قرمز است .

ماهی تترای زرد
ماهی تترای زرد
معرفی و شناخت ماهی تترای زرد
معرفی و شناخت ماهی تترای زرد

 

(زمزار)

همچنین ببینید

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) …