جمله زیبا و تاثیر گذار!

یکی هست یکی نیست …

شعر: یکی ….

یکی هست یکی نیست

یکی صفره یکی بیست

.

یکی نسیه یکی نقد

یکی طلاق یکی عقد

.

یکی باخته یکی برده

یکی زنده یکی مرده

.

یکی گریه یکی آه

یکی خنده ی بی گاه

.

یکی غنی یکی فقیر

یکی ترسو یکی دلیر

.

یکی خوبه یکی بد

یکی قبول یکی رد

.

یکی رفته یکی هست

یکی فاضل یکی پست

.

یکی قهر یکی آشتی

یکی باحال و مشتی

.

یکی خواب یکی بیدار

یکی مست یکی هوشیار

.

یکی سفید یکی سیاه

یکی خوشبخت یکی تباه

.

یکی اتی یکی حال

یکی گذشته ی کال

.

یکی ساده تو هر کار

یکی رند و ریاکار

.

یکی جوون یکی پیر

یکی زود و یکی دیر

.

یکی داد یکی بیداد

یکی غمگین یکی شاد

.

یکی عرشه یکی فرشه

یکی خمار یکی نئشه

.

یکی قانع یکی حریص

یکی سالم یکی مریض

.

یکی تهی یکی پر

یکی غمگین و دلخور

.

یکی اب یکی اتیش

یکی مدام تو تشویش

.

یکی سر و یکی فاش

یکی همش میگه کاش

.

یکی گرم یکی سرد

یکی شعف یکی درد

.

یکی سبز و یکی زرد

یکی ناکس و نا مرد

.

یکی گدا یکی شاه

یکی در مونده تو راه

.

یکی بیحال و محزون

یکی همش پی نون

.

یکی لباس نداره

یکی تو فکر یاره

.

یکی دوا یکی درد

یکی از همه جا طرد

.

یکی زشت یکی خوشگل

یکی  حسود و بد دل

.

یکی ازل یکی ابد

یکی منزل یکی مقصد

.

یکی لیلی یکی مجنون

یکی خوشحال یکی دلخون

.

یکی شیرین یکی فرهاد

یکی سکوت یکی فریاد

.

یکی فاسق و بد کار

یکی زاهد و دیندار

.

یکی تو فکر فرداش

یکی خراب دنیاش

.

یکی سفر یکی حضر

یکی مه چهره و دلبر

.

یکی اشکار یکی پنهون

یکی آواره و حیرون

.

یکی روح یکی جان

یکی شاکی و نالان

.

یکی باقی یکی فانی

یکی فردا یکی انی

.

یکی اهلی یکی هار

یکی موزی مثل مار

(اس ام اس جدید)

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …