عکس قناری
عکس قناری

راز یادگیری آواز خواندن در قناری ها

راز یادگیری آواز خواندن در قناری ها

دانشمندان آلمانی دریافنتد که هر چند قناریها آواز خواندن را از والدین خود یاد می گیرند،امّا الگویی ذاتی از آوازهای گونۀ خود دارند وبا این الگو متولد میشوند. قناری ها آواز خواندن را در نخستین سال تولد و با شنیدن آواز والدین خود یاد می گسرند، روش یادگیری قناری ها بسیار شبیه به یادگیری زبان در کودکان است. تحقیقات مؤسسه «ماکس پلانک»آلمان نشان می دهد که اگر قناری ها در انزوا و دور از والدین خود بزرگ شوند،آوازشان شبیه به آواز استاندارد است.امّا برخی از ساختارهای آواز گونۀ قناری ها را ندارند.بر خلاف انسان که اگر در کودکی در محیط زبان نباشد در بزرگسالی نمی تواند زبان را توسعه دهد،این قناری ها حتی در بزرگسالی و با آموزشهای شریک زندگی خود نیز می توانند اشتباهات آواز خود را اصلاح کنند.
محققان برای دستیابی به این نتایج،گروهی از قناری های نر را پرورش دادند که بدون حضور استاد آواز(والدین یا شریک زندگی)بزرگ وبه اواز خوانان بسیار بد صدایی تبدیل شدند.سپس این قناری ها تولید مثل کردند.زمانی که پدر شدند،از فرزندان خود که 60 تا 70 روز از زندگی خود را پشت سر گذاشته بودند،دور شدند.تحلیل آلوستیکی آوازها،نشان داد که جوجه های جوان اشتباهات آوازی پدران خود را یاد نگرفته اند وبه جای آن نسخۀ مشابه آوازی را توسعه داده اند که متعلق به گونۀ قناری هاست.در این آزمایشها،دانشمندان دریافتند که قناری ها به صورت ذاتی الگویی از آواز گونۀ خود را دارند وبا آن متولد میشوند.

قناری آوازخوان
قناری آوازخوان

(زمزار)

همچنین ببینید

قناری آواز خوان(موقوم)

قناری آوازخوان (موقوم) آواز خواندن قناری نر امری طبیعی است كه بوسیله آن با افراد …