فاطمه س

سیه پوشیده ماه امشب / شکسته بغض آه امشب

(اشعار و ابیات ایام فاطمیه)

سوگ کوثر

سیه پوشیده ماه امشب

شکسته بغض آه امشب

ببار ای ابر غم هر دم

بر این حسرت بر این ماتم

چرا گردون نگرید خون

فلک زین غم ننالد  چون

  سلام ای جاری کوثر

سلام ای جان پیغمبر(ع)

سلام ای سر اعطیناک

سلام ای قبله افلاک

تو یاس آل یاسینی

گواه غربت دینی

سیه پوشیده ماه امشب

شکسته بغض آه امشب

تو ای زهرا(ع) ریحانه

کجا رفتی غریبانه

مزار بی نشانت کو

بگو قبر نهانت کو

علی(ع) ماندست و کوه غم

علی(ع) ماندست و این ماتم

سلام ای جاری کوثر

سلام ای جان پیغمبر(ع)

سلام ای سر اعطیناک

سلام ای قبله افلاک

تو یاس آل یاسینی گواه غربت دینی

سیه پوشیده ماه امشب

شکسته بغض آه امشب

(اسماعیل فرزانه)

همچنین ببینید

شعر امام زمانی

آخر ای منصور از منصور امت دست گیر

(شعر انتظار … دلنوشته ای برای امام زمان عج) یا زهرا مدد … سروده ای …