آبراهام لینکن

جملات زیبا و مفهومی آبراهام لینکن

جملات زیبا و مفهومی آبراهام لینکن

زمین خوردن شکست خوردن نیست

از زمین بلند نشدن، شکست خوردن است

آزادی یعنی اینکه
می خواهم نه برده باشم و نه برده دار

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود

درباره دیگران داوری نکن

مصمم به نیک بختی باش

نیک بخت می شوی

به یاد داشته باش که برای موفقیت

بیش از هر چیز به اراده و تصمیم نیاز داری

اگر ما دیگران را در سختی ها و گرفتاری ها دلداری دهیم

خود نیز آرام می شویم

آدمی ناتوان ترین موجود جهان است
بویژه در برابر خودش
هیچ کس بهتر از خود انسان نمی تواند خودش را فریب دهد
هر کس نیمی از عمرش را در فریب دادن خود تلف می کند

پدرم به من کار کردن را آموخت

نه عشق و علاقه به کار را

قشنگ‌ترین زمان‌های زندگی شما

زمان‌هایی است که با دوستانتان سپری می‌کنید

من نمی دانم پدر بزرگم که بوده
اما به این نکته بیشتر اهمیت می دهم
که بدانم نواده او چه کسی خواهد شد

تصمیم بگیرید که کاری را انجام دهید
آنگاه راه انجام آن را خواهید یافت

اگر می خواهید شخصیت کسی را آزمایش کنید
به او قدرت بدهبد

شما نمی توانید با شانه خالی کردن از مسئولیت امروز
از مسئولیت فردا شانه خالی کنید

انسان همان اندازه شاد خواهد بود

که فکرش را برای پذیرش آن مقدار از شادی

آماده کرده است

( زمزار )

همچنین ببینید

شعر عاشقانه

جملات خاص با مفهوم ارزشمند

( متن های خاص برای آدم های خاص ) جملات خاص با مفهوم ارزشمند کسیکه …