ارسطو

سخنان آموزنده ارسطو

سخنان آموزنده ارسطو

معلم نفس خود

و شاگرد وجدان خویش باش

دوستی

میوه دیر رسی است

اعتقادی که به زور به دست بیاید

ارزشی ندارد

عمر صندوقچه ای است

که هم میتوان آن را با افکار و اعمال زیبا پر کرد

و هم با افکار و اعمال زشت

انسان

دنیایی از شگفتی ها است

عشق

یک روح است

که در دو جسم دمیده شده

ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم کاری یا پیشه‌ای را آموخته‌ایم

که آن را انجام دهیم

آدم بخشنده عزیز است

اگر چه فقیر باشد

خوشبختی به خود ما

بستگی دارد

انسان آزاده

از کسی سلب آزادی نمی کند

در زندگی

زمانی که کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن

یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید

آن گاه بدانید

فرد شادی خواهید بود

دو چیز اندوه را از بین می برد:

یکی دیدار دوستان و دیگر

سخن دانایان و خردمندان

هر کاری که می کنیم

به انگیزه‌ی پاداشی انجام می‌دهیم

برتری باسواد بر بی سواد

همانند برتری زندگان بر مردگان است

( زمزار )

همچنین ببینید

شعر عاشقانه

جملات خاص با مفهوم ارزشمند

( متن های خاص برای آدم های خاص ) جملات خاص با مفهوم ارزشمند کسیکه …