امام رضا (سلام الله علیه)

با دیده دل اگر رضا را بینی… دلنوشته ای برای امام رضا (ع)

(سروده های مذهبی)

اشعار و دلنوشته های زیبا برای امام رضا (سلام الله علیه)

با دیده دل اگر رضا را بینی
مرآت جمال کبریا را بینی
گر پرده اوهام به یک سو فکنی
اندر پس آن پرده خدا را بینی
خوارم من و در سینه من عشق نهفته است
تا خلق نگویند گل از خار نیاید
ای حجت هشتم که خدا خوانده رضایت
مدح تو جز از خالق دادار نیاید
نومیدی و درگاه تو بی سابقه باشد
هر کار ز تو آید و این کار نیاید
دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت
جائی ننوشته است گنهکار نیاید
گوئی به کجا روی کند ای همه رحمت
گر بر در تو شخص گرفتار نیاید

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …