عاشقانه

اس ام اس های عاطفی جدید

اس ام اس های عاطفی جدید

عمری روبروی هم بودیم و

بهم نمی رسیدیم!

اما نگاهمان عاشقانه در هم بود

ما دو شکوفه سیب بودیم..

کاش هیچ وقت

به رسیدن فکر نمی کردیم.

نقشه  جغرافیا را قبول ندارم

هر جا که تو رفته ای

دورترین نقطه ی دنیاست

خدا

تو را نگه داشت

مثل استادی

که آخرین فنش را

و من

قشنگترین شکست زندگی ام را خوردم

لب های تو

روزهای قرمز تقویم منند!

برای بوسیدنشان

باید همه چیز را

تعطیل کرد!

می روی که خوشبخت شوی

و من

حال کودکی را دارم

که نخ بادبادکش پاره شده

مانده

برای اوج گرفتنش ذوق کند

یا برای برنگشتنش

گریه

چای بی تو

سرد نمی شود!

داغش روی دلم منشیند

رعدو برق چیز ترسناکی نیست

صدای خنده ی آسمان است

از شوق آمدنت

گاهی

 دلم برای آینه می سوزد

سخت است

 نشان دادن زیبایی تو

و هیچ کس نفهمید

شاید باران

اشک های خورشید باشد

که پشت ابرها پنهان شده

شق القمر

وقتیست که

تاری از مویت

وسط صورتت می افتد

نوشته های محسن حسینخانی

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …