امام مهدی عج

اي سفر کرده دلم بي تو بفرسود بيا … (اوحدی مراغه ای)

( اشعار و غزل هایی درباره امام زمان عج )

اي سفر کرده دلم بي تو بفرسود بيا … (اوحدی مراغه ای)
اي سفر کرده دلم بي تو بفرسود بيا
غمت از خاک درت بيشترم سود بيا

سود من جمله ز هجر تو زيان خواهد شد
گر زيانست درين آمدن از سود بيا

مايه راحت و آسايش دل بودي تو
تا برفتي تو، دلم هيچ نياسود بيا

ز اشتياق تو درافتاد بجانم آتش
وز فراق تو درآمد بسرم دود بيا

گر ز بهر دل دشمن نکني چاره من
دشمنم بر دل بيچاره ببخشود بيا

زود برگشتي و دير آمده بودي بکفم
دير گشت آمدنت دير مکن زود بيا

کم شود مهر ز دوري دگران را ليکن
کم نشد مهر من از دوري و افزود بيا

گر به پالودن خون دل من داري ميل
اوحدي خون دل از ديده بپالود بيا

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …