عباس بن علی علیه السلام

تو آبی و به آب تو را احتیاج نیست … (مرثیه)

اشعار شهادت حضرت عباس (ع)

تو آبی و به آب تو را احتیاج نیست … (مرثیه)

تا می‌شود زچشمه توحید جو گرفت

از دست هر کسی که نباید سبو گرفت

تو آبی و به آب تو را احتیاج نیست

پس این فرات بود که با تو وضو گرفت

کوچک نشد مقام تو نه … تازه کربلا

با آبروی ریخته‌ات آبرو گرفت

شرم زیاد تو همه را سمت تو کشید

این آفتاب بود که با ماه خو گرفت

دیگر برای اهل بهشت آرزو شدی

وقتی عمود از سر تو آرزو  گرفت

خیلی گران تمام شد این آب خواستن

یک مشک از قبیله ما یک عمو گرفت

از آن به بعد بود صداها ضعیف شد

از آن به بعد بود که راه گلو گرفت

زینب شده شکسته غرورش، شنیده‌ای؟

دست کسی به کنج النگوی او گرفت

در کوفه بیشتر به قدت احتیاج داشت

با آستین پاره نمی‌شد که رو گرفت

 ( علي اكبر لطيفيان )

همچنین ببینید

حسن عسکری

(مرثیه) حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرت

( مرثیه ای برای شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه ) حسنی و چو …