خانه روستایی زیبا

نمی گیرد کسی جز غم سراغ خانه ما را … (غلامرضا قدسی)

(شعر زیبا)

نمی گیرد کسی جز غم سراغ خانه ما را … (غلامرضا قدسی مشهدی)

خواب اجل …

نمیگیرد کسی جز غم سراغ خانه ی ما را
بزحمت جغد پیدا می کند ویرانه ی ما را

از آن شادم که می آید غمش هرشب ببالینم
چه سازم گرک غم هم گم کند کاشانه ی مارا؟

چه غم گرجام ناکامان تهی مانداز می شادی
که خون دیده و دل پر کند ، پیمانه ی ما را

بشوخی میکند آنشوخ با زلف سیه بازی
اگر خواهد برقص آرد دل ، دیوانه ی ما را

زسر تا پای من ، مستی زند موج از نگاه او
نگهدارد خدا از چشم بد ، میخانه ی ما را

دل مشکل پسندم را ، اسیر خویشتن کردی
بدست آوردی آسان ، گوهر یکدانه ی ما را

نیفتد بر زبانها نام ما در زندگی ،،، یارب
مگر خواب اجل شیرین کند افسانه ی ما را

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …