فراق امام زمان (عج)

جاده های خراب شهر دلم لذت انتظار کم دارد … (هجران و فراق)

( سروده زیبا در انتظار مهدی موعود عج )

جاده های خراب شهر دلم لذت انتظار کم دارد …(هجران و فراق)

فصل فصل تمام زندگیم بی حضورت بهار کم دارد

دستهایم بدور خورشیدت تا بگردد مدار کم دارد

قاب زیبای زندگانی من سبزی آشیانه ات آباد

عکس بیروح باغ خاطره ها یک درخت انار کم دارد

سیب زیبای سرنوشتم باش نیمه ی دیگری که میگویند

همه ی شهر هم تو را خواهد مثل من بیقرار کم دارد

قصد جان تو را دارد این غزلهای نیمه جانم باز

واژه ها مثل مین پنهانی گرمی یک فشار کم دارد

آفتاب از نگاه پنجره ای روی گلبرگها نمی تابد

جاده های خراب شهر دلم لذت انتظار کم دارد

گیر کرده به تارهای تنت عنکبوت سفید دستانم

در نبرد من و تمامی تو ارتشم صد سوار کم دارد

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
تقدیر جان مرا حق نوشته است ... (الیار)

همچنین ببینید

خورشید من بتاب که شب دیر مانده است

( شعر امام زمان عج – ایام فاطمیه ) بانگ سکوت … شعر از محمد …