امام زمان عج

نگاه کن به من مبتلای درمانده … ( شعر انتظار )

( اشعار انتظار امام زمان عج )

نگاه کن به من مبتلای درمانده … ( شعر انتظار )

سحر به یاد تو چشمم ستاره می بارد

شبیه ابر بهاری دوباره می بارد

تبسم تو غزل را به وجد می آرد

از آستان لبت استعاره می بارد

صدای (حی علی…)می رسد دوباره به گوش

و عشق بار دگر از مناره می بارد

برای آمدنت استخاره کردم باز

بشارت است که از استخاره می بارد

نگاه کن به من مبتلای درمانده

که از نگاه شما راه چاره می بارد

( حسین علا الدین )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …