کاشت برنج در مزارع شهر کرکوند

(تصاویر) شالیکاری در مزارع شهر کرکوند 1395

( روزهای سخت بی آبی در شالیزارها و تلاش کشاورزان برنج کار شهر کرکوند )

(تصاویر) شالیکاری در مزارع شهر کرکوند 1395

( عکس هایی از کاشت برنج در مزارع شهر کرکوند )

( زمزار )

همچنین ببینید

شالیکاری در شالیزارهای کرکوند

شالیکاری در شالیزارهای کرکوند + تصاویر

( کشت سنتی برنج ) شالیکاری در شالیزارهای کرکوند + تصاویر ( خرداد ماه 1396 …