سالمند

متن های زیبا برای تبریک روز سالمند

( اس ام اس و پیامک روز جهانی سالمند )

 متن های زیبا برای تبریک روز سالمند

امام علی (ع) می فرمایند:
«اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است».
( نهم مهرماه، روز جهانی سالمند گرامی باد )

*

*

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید ؛

چرا که افرادی بسیاری از این امتیاز محروم مانده اند …

روز سالمند مبارک

*

*

همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم!

روز سالمند مبارک

*

*

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

«کسی که نسبت به کوچک ترهای امت من رحم و عطوفت نداشته و نسبت به بزرگ سالان آنان اکرام و احترام به خرج ندهد، از ما نیست»

*

*

چه بخواهیم و چه نخواهیم هر چه پیر تر میشویم ثروتمند تر میشویم !

  نقره در سر –   طلا در دهان –  سنگ در کلیه  –  قند در خون

  سرب در پا  –  آهن در رگها

 آیا هرگز گمان می کردید شما یک چنین دارائی هایی را درخود جمع کنید؟؟

دارایی هایی از نوع منفی

روز سالمند مبارک

*

*

سالخوردگی تا حدودی شبیه سفر به سرزمینی دیگر است. اگر پیش از سفر به این سرزمین خود را آماده کرده باشید، در آنجا نیز به شما خوش خواهد گذشت …

روز سالمند مبارک

*

*

شرمنده می کند فرزند را

دعای خیر مادر در کنج خانه ی سالمندان .

روز سالمند مبارک

*

*

استاد شهریار:

جوانی شمع ره کردم که یابم زندگانی را

نجستم زندگانی را، و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری، آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی، کوره راه زندگانی را

روز سالمند مبارک

*

*

پیر در پنهان هر رخداد ،

نکته ها می بیند که دیده دیگران به دیدن آن نابیناست

ما با احترام به کهن سالان ،

در حقیقت به فردای خود احترام می گذاریم

روز سالمند مبارک

*

*

سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگر چه خسته ی راه است، ولی تجربه ی گرانبهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست …

روز سالمند مبارک

*

*

ای سالمند! موهای سپید و کمرخمیده ات، حکایت از پیری وجودت دارد، ولی دلت زنده است و امیدوار از پیمودن موفقیت آمیز راه های پرپیچ و خم زندگی. روزت مبارک.

روز سالمند مبارک

*

*

امام خمینی:

افسوس که ایام جوانی بگذشت

حالی نشد و جهان فانی بگذشت

روز سالمند مبارک

*

*

وجود پیران سالخورده بین شما ،

باعث افزایش نعمت های الهی است

رسوال محمد ( ص )

روز سالمند مبارک

*

*

نگذاریم امروز

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ،

تنهایشان را با عکس های قدیمی تقسیم کنند

روز سالمند مبارک

*

*

سالمندی ، هدیه ای گران بها از سوی خداست

روز سالمند بر تمام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مبارک باد

*

*

 روز بزرگ داشت سالمندان، روز یادآوری جایگاه ارزنده کهن سالان، بر خانواده های ایرانی گرامی باد.

*

*

در کهنسالی، انسان عاقل و فرزانه می شود و تجربه های خود را به نسل های بعد انتقال میدهد.

روز سالمند مبارک

*

*

ای سالمند، موهای سپید و کمر خمیده ات، حکایت از پیری وجودت دارد، ولی دلت زنده است و امیدوار از پیمودن موفقیت آمیز راه های پرپیچ و خم زندگی، از داشتن فرزندانی با آینده درخشان، ازاین که می توانی با اندوخته های ارزشمندت، جویندگان راه را از افتادن در بیراهه ها، نجات بخشی، و دلت شاداب است و خوشحال، از این که امیدبخش جوانان در زندگی هستی و مایه پشت گرمی و آرامش خاطر آنان. ای مهربان، روزت مبارک

*

*

پیری رسید و فصل جوانی گذشت          دیدی دلا که عمر چه سان بی خبر گذشت

ما را دگر چه چشم امّیدی به پیری است                 کز پیش من جوانی با چشم تر گذشت

گر بعد من کسی نکند هیچ یاد من           این خرد و این خیال نَیَرزَد به سرگذشت

یاد از گذشته می کنم و آه می کشم          گر چه گذشته نیز به آه و شَرر گذشت

( زمزار )