محرم

بنویسید که جز خون خبری نیست که نیست (مرثیه)

( مرثیه های محرم )

بنویسید که جز خون خبری نیست که نیست … (مرثیه)

بنویسید که جز خون خبری نیست که نیست

به تن این همه سردار سری نیست که نیست

بنویسید که  خورشید  به  گودال  افتاد

و پس از شام غریبان سحری نیست که نیست

آتش از بال و پر سوخته جان میگیرد

زیر خاکستر ما بال و پری نیست که نیست

یک نفر سمت مدینه خبرش را ببرد

پس از این ام بنین را پسری نیست که نیست

یا به آن مادر سرگشته بگویید: نگرد!

چون ز گهواره ی اصغر اثری نیست که نیست

تازیانه به تسلای یتیمی آمد

تازه فهمید که دیگر پدری نیست که نیست

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
حلالم کن اگر فردا از اینجا بی خبر رفتم (هادی عبدی)

همچنین ببینید

یا ایهاالعزیز

آهی در این بساط به غیر از امید نیست

( دلنوشته ظهور ) قبول کن … شعر از مجید لشکری ما را به یک …